dropshipping trgovina

AFFILIATE PROGRAM

POSTANI NAŠ PRODAJALEC IZDELKOV

DOBRODOŠLI

Zagrabi priložnost

Z nami lahko prihranite pri nakupu ali zaslužite z direktno prodajo preko svojih kanalov. Če se z vsem kar sem povedal strinjate, preberite pogoje storitve do konca. Registracija je povsem brezplačna.

POGOJI STORITVE

sporazum

S prijavo za članstvo v partnerskem programu Dropshipping Trgovina (“Program”) se strinjate, da vas bodo zavezali naslednji pogoji.

Dropshipping Trgovina si pridržuje pravico, da občasno posodobi in spremeni pogoje storitve brez predhodnega obvestila. Za vse nove funkcije, ki dopolnjujejo ali izboljšujejo trenutni program, vključno z izdajo novih orodij in virov, veljajo pogoji storitve. Nadaljnja uporaba programa po kakršnih koli takšnih spremembah pomeni, da se strinjate s takšnimi spremembami.

Kršitev katerega koli od spodnjih pogojev bo povzročila ukinitev vašega računa in odvzem vseh morebitnih neporavnanih plačil provizije, pridruženih v času kršitve. Strinjate se, da boste partnerski program uporabljali na lastno odgovornost.

pogoji računa

Če želite biti del tega programa, morate biti stari 18 let ali več.

Če želite biti podružnica, morate živeti v Sloveniji.

Verjetno ste človek. Računi, ki jih registrirajo “boti” ali druge avtomatizirane metode, niso dovoljeni.

Za dokončanje postopka prijave morate navesti svoje polno ime, veljaven e-poštni naslov in vse druge zahtevane podatke.

Vašo prijavo lahko uporablja samo ena oseba – ena prijava, ki si jo deli več oseb, ni dovoljena.

Odgovorni ste za vzdrževanje varnosti svojega računa in gesla. Dropshipping Trgovina ne more in ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo zaradi neupoštevanja te varnostne obveznosti.

Odgovorni ste za vso objavljeno vsebino in dejavnosti, ki se dogajajo v vašem računu.

Ena oseba ali pravna oseba ne sme imeti več kot enega računa.

Partnerskega programa ne smete uporabljati za kakršen koli nezakonit ali nepooblaščen namen. Pri uporabi storitve ne smete kršiti nobene zakonodaje v vaši jurisdikciji (vključno z zakoni o avtorskih pravicah, vendar ne omejeno nanje).

Partnerskega programa ne smete uporabljati za zaslužek na svojih računih izdelkov Dropshipping Trgovina.

Povezave / grafike na vašem spletnem mestu, v e-poštnih sporočilih ali drugih komunikacijah

Ko se prijavite v partnerski program, vam bo dodeljena edinstvena partnerska koda. Povezave, pasice ali druge grafike, ki jih ponujamo z vašo partnersko kodo, lahko postavite na svoje spletno mesto, v svojo elektronsko pošto ali v druga sporočila. Priskrbeli vam bomo smernice, sloge povezav in grafična dela, ki jih boste uporabili pri povezovanju z Dropshipping Trgovina. Obliko umetniškega dela lahko kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila, vendar dimenzij slik ne bomo spremenili brez ustreznega obvestila.

Da bi omogočili natančno sledenje, poročanje in obračunavanje provizij, vam bomo zagotovili posebne formate povezav, ki se bodo uporabljali na vseh povezavah med vašo spletno stranjo in Dropshipping Trgovino. Prepričati se morate, da vsaka povezava med vašo spletno stranjo in Dropshipping Trgovina pravilno uporablja take posebne oblike povezav. Povezave do Dropshipping Trgovine, ki so na vašem spletnem mestu v skladu s to pogodbo in ki pravilno uporabljajo takšne posebne oblike povezav, se imenujejo “posebne povezave”. Referenčne provizije boste zaslužili samo za prodajo izdelka Dropshipping Trgovina, ki poteka neposredno prek posebnih povezav; ne bomo odgovorni za kakršno koli napako s strani vas ali nekoga, na katerega se sklicujete, da uporabljate posebne povezave ali napačno vtipkate svojo partnersko kodo, vključno do te mere, da lahko takšna napaka povzroči kakršno koli zmanjšanje zneskov, ki bi vam bili sicer plačani v skladu s tem sporazumom.

Povezane povezave naj kažejo na stran promoviranega izdelka.

napotitve & provizije & plačilo

Da je prodaja izdelka upravičena do zaslužka za napotitev, mora stranka klikniti posebno povezavo do vašega spletnega mesta, e-pošte ali drugih sporočil do http://dropshipping.si in v tej seji izpolniti naročilo za izdelek.

Provizije bomo plačevali samo za povezave, ki jih naši sistemi samodejno sledijo in o katerih poročajo. Ne bomo plačevali provizij, če nekdo reče, da je kupil, ali nekdo reče, da je vnesel referenčno kodo, če ji naš sistem ni sledil. Provizije za podjetja lahko plačujemo samo s pravilno oblikovanimi posebnimi povezavami, ki so jih naši sistemi samodejno spremljali.

Pridržujemo si pravico do diskvalifikacije provizij, zasluženih z goljufivimi, nezakonitimi ali preveč agresivnimi, dvomljivimi prodajnimi ali trženjskimi metodami.

Plačila se začnejo šele, ko zaslužite več kot 20 EUR dohodka od podružnice. Če vaš pridruženi račun nikoli ne preseže praga 20 EUR, provizije ne bodo realizirane ali plačane. Odgovorni smo le za plačilo računov, ki so presegli prag 20 EUR.

V zvezi s to pogodbo ali svojim sodelovanjem v programu ne smete izdati nobenega sporočila za javnost; takšno dejanje lahko povzroči vašo odpoved programu. Poleg tega ne smete na noben način napačno predstavljati ali olepševati odnosa med nami in vami, recimo, da razvijate naše izdelke, če ste del Dropshipping Trgovine ali izražate ali implicirate kakršno koli razmerje ali povezanost med nami in vami ali katero koli drugo osebo ali entiteto razen kot to izrecno dovoljuje ta pogodba (vključno z izražanjem ali namigovanjem, da podpiramo, sponzoriramo, podpiramo ali prispevamo denar za katero koli dobrodelno organizacijo ali drug namen).

Izdelkov ne morete kupiti prek povezanih povezav za lastno uporabo. Takšni nakupi lahko povzročijo (po lastni presoji) zadrževanje referenčnih stroškov in / ali odpoved te pogodbe.

urnik plačila

Dokler je vaš trenutni zaslužek več kot 20 EUR, boste plačani vsak mesec. Če od zadnjega plačila niste zaslužili 20 EUR, vam bomo plačali naslednji mesec po prestopu praga.

opredelitev stranke

Kupci, ki izdelke kupijo prek tega programa, se štejejo za naše stranke. V skladu s tem bodo za te stranke veljala vsa naša pravila, pravilniki in operativni postopki v zvezi z naročili strank, storitvami za stranke in prodajo izdelkov. Svoje politike in operativne postopke lahko kadar koli spremenimo. Na primer, določili bomo cene, ki se bodo zaračunavale za izdelke, prodane v okviru tega programa, v skladu z lastnimi cenovnimi politikami. Cene in razpoložljivost izdelkov se lahko občasno razlikujejo. Ker lahko spremembe cen vplivajo na izdelke, ki ste jih navedli na svojem spletnem mestu, na svojem spletnem mestu ne smete prikazovati cen izdelkov. Komercialno si bomo prizadevali za predstavitev natančnih informacij, vendar ne moremo jamčiti za razpoložljivost ali ceno določenega izdelka.

vaše odgovornosti

Odgovorni ste izključno za razvoj, delovanje in vzdrževanje spletnega mesta ter za vse materiale, ki se pojavijo na njem. Na primer, sami ste odgovorni za:

– Tehnično delovanje vašega spletnega mesta in vse povezane programe in opremo.

– Zagotavljanje prikaza posebnih povezav na vašem spletnem mestu ne krši nobenega dogovora med vami in tretjo osebo (vključno z omejitvami ali zahtevami, ki vam jih postavi tretja oseba, ki gosti vaše spletno mesto).

– točnost, resničnost in ustreznost materialov, objavljenih na vašem spletnem mestu (vključno med drugim z vsemi materiali, povezanimi z izdelki, in vsemi informacijami, ki jih vključite v posebne povezave ali jih povežete z njimi)

– Zagotavljanje, da materiali, objavljeni na vašem spletnem mestu, ne kršijo ali kršijo pravic katere koli tretje osebe (vključno na primer z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo ali drugimi osebnimi ali lastniškimi pravicami)

– Zagotoviti, da materiali, objavljeni na vašem spletnem mestu, niso neprimerni ali kako drugače nezakoniti

– Zagotavljanje, da vaše spletno mesto s politiko zasebnosti ali kako drugače natančno in pravilno razkriva, kako zbirate, uporabljate, shranjujete in razkrivate podatke, zbrane od obiskovalcev, vključno, kjer je to primerno, da lahko tretje osebe (vključno z oglaševalci) strežejo vsebino in / ali oglase in zbirajo informacije neposredno od obiskovalcev in lahko v brskalnike obiskovalcev namestijo ali prepoznajo piškotke.

skladnost z zakoni

Kot pogoj za sodelovanje v programu se strinjate, da boste, medtem ko ste udeleženec programa, upoštevali vse zakone, odloke, pravila, predpise, odredbe, licence, dovoljenja, sodbe, odločbe ali druge zahteve katerega koli vladnega organa, ki ima jurisdikcija nad vami, ne glede na to, ali ti zakoni itd. veljajo ali kasneje začnejo veljati v času, ko ste udeleženec programa. Ne da bi omejili zgornjo obveznost, se strinjate, da boste kot pogoj za sodelovanje v programu upoštevali vse veljavne zakone, ki urejajo tržno e-pošto, vključno brez omejitev z zakonom CAN-SPAM iz leta 2003 in vsemi drugi zakoni o preprečevanju neželene pošte.

trajanje programa in sporazuma

Čas veljavnosti te pogodbe začne teči, ko sprejmemo vašo prijavo za program, in se konča, ko jo odpove ena od strani. Vi ali mi lahko kadar koli odpovemo to pogodbo z vzrokom ali brez njega, tako da drugo stran pisno obvestimo o odpovedi. Po prenehanju te pogodbe iz kakršnega koli razloga boste takoj prenehali uporabljati in s svojega spletnega mesta odstraniti vse povezave do http://dropshipping.si ter vse naše blagovne znamke, trgovsko obleko in logotipe ter vse druge materiale. ki vam jih zagotavljamo v našem imenu ali v njegovem imenu v skladu s tem ali v zvezi s programom. Dropshipping Trgovina si pridržuje pravico, da kadar koli zaključi program. Po prenehanju programa bo družba Dropshipping Trgovina izplačala morebitne neporavnane zaslužke, zbrane nad 20 EUR.

prekinitev

Dropshipping Trgovina ima po lastni presoji pravico, da iz katerega koli razloga kadar koli iz katerega koli razloga začasno ustavi ali ukine vaš račun in zavrne kakršno koli trenutno ali prihodnjo uporabo programa ali katere koli druge storitve Dropshipping Trgovina. Takšna prekinitev storitve bo povzročila deaktiviranje ali izbris vašega računa ali vašega dostopa do vašega računa ter zaseg in opustitev vseh morebitnih ali plačljivih provizij na vašem računu, če so bile zaslužene z goljufivimi, nezakonitimi ali preveč agresivne, vprašljive metode prodaje ali trženja. Dropshipping Trgovina si pridržuje pravico, da kadar koli iz kakršnega koli razloga zavrne servis nikomur.

razmerje med pogodbeniki

Vi in mi smo neodvisni izvajalci in nobena določba te pogodbe ne bo ustvarila partnerstva, skupnega podjetja, agencije, franšize, prodajnega zastopnika ali delovnega razmerja med pogodbenicama. Ne boste imeli pooblastila za sprejemanje ali sprejemanje ponudb ali predstavitev v našem imenu. Na vašem spletnem mestu ali kako drugače ne boste podali nobene izjave, ki bi razumno nasprotovala vsem v tem oddelku.

omejitve in odgovornost

Ne bomo odgovorni za posredno, posebno ali posledično škodo (ali kakršno koli izgubo prihodka, dobička ali podatkov), ki bi nastala v povezavi s to pogodbo ali programom, tudi če smo bili obveščeni o možnosti takšne škode. Poleg tega naša skupna odgovornost, ki izhaja iz te pogodbe in programa, ne bo presegala skupnih referenčnih stroškov, ki vam jih plačamo ali plačamo po tej pogodbi.

Ne dajemo nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev ali predstavitev v zvezi s programom ali drugimi izdelki, ki se prodajajo prek programa (vključno, brez omejitev, z garancijami o primernosti, prodajnosti, kršitvah ali kakršnih koli implicitnih garancij, ki izhajajo iz poteka izvedbe, trgovanja ali trgovina). Poleg tega ne jamčimo, da bo delovanje Dropshipping Trgovine nemoteno ali brez napak, in ne bomo odgovorni za posledice kakršnih koli prekinitev ali napak.

neodvisna preiskava

PRIZNAVATE, DA STE PREBRALI TA DOGOVOR IN SE STRINJATE  V VSEH POGOJIH. RAZUMETE, DA LAHKO KAKORKOLI (NEPOSREDNO ALI POSREDNO) UPOŠTEVATE VSE POD POGOJI, KI SE LAHKO RAZLIKUJEJO OD TISTIH, KI SO VSEBOVANI V TEM SPORAZUMU, ALI UPRAVLJAJO SPLETNE STRANI, KI SO PODOBNE ALI KONKURETNE Z VAŠIMI. SAMOSTOJNO STE PRISTOPILI K SODELOVANJU V PROGRAMU IN SE IZRECNO ZAVEZUJETE, DA NE BOSTE UPORABILI JAMSTVA ALI IZJAVE RAZEN, KOT SO DOLOČENE V TEM SPORAZUMU.

ARBITRAŽA

Vsak spor, ki se kakor koli nanaša na to pogodbo (vključno z dejansko ali domnevno kršitvijo te pogodbe), kakršne koli transakcije ali dejavnosti po tej pogodbi ali vaše razmerje z nami ali s katerim koli od naših povezanih podjetij, se predloži v zaupno arbitražo, razen v kolikor vi smo na kakršen koli način kršili ali ogrozili, da bomo kršili naše pravice intelektualne lastnine, lahko iščemo odredbo ali drugo ustrezno pravno sredstvo na katerem koli pristojnem sodišču (in se strinjate z neizključno jurisdikcijo in pristojnostjo sodišč) ali na katerem koli drugem pristojnem sodišču. Arbitraža po tem sporazumu se bo izvajala po pravilih, ki so takrat veljala v arbitražnem združenju. Razsodba arbitra je zavezujoča in se lahko kot sodba vnese na katero koli pristojno sodišče. V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, se nobena arbitraža po tem sporazumu ne sme pridružiti arbitraži, ki vključuje katero koli drugo pogodbenico, za katero velja ta sporazum, bodisi s skupinskim arbitražnim postopkom ali kako drugače.

RAZNO

Ta sporazum urejajo zakoni naše države, brez sklicevanja na pravila, ki urejajo izbiro zakonov. Od te pogodbe ne smete odstopiti, v skladu z zakonom ali kako drugače, brez predhodnega pisnega soglasja. Ob upoštevanju te omejitve bo ta sporazum zavezujoč, v korist in bo izvršljiv proti strankam in njihovim naslednikom in odstopnikom. Če ne bomo uveljavili vašega doslednega izvajanja katere koli določbe te pogodbe, se ne bomo odrekli naši pravici do nadaljnje uveljavitve takšne določbe ali katere koli druge določbe te pogodbe.

Če Dropshipping Trgovina ne izvrši ali uveljavi katere koli pravice ali določbe pogojev storitve, ne pomeni odpovedi tej pravici ali določbi. Pogoji storitve predstavljajo celoten dogovor med vami in Dropshipping Trgovina in urejajo vašo uporabo storitve, ki nadomešča predhodne dogovore med vami in Dropshipping Trgovina (vključno s predhodnimi različicami pogojev storitve), vendar ne omejeno nanje.